Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianie do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą od 1 sierpnia 2017 r. siedziby Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z ul. Dworcowa 13 na ul. Ignacego Mościckiego 6, w dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,
kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie