Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  osiemdziesiąt trzy  wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 130 419 042,456 zł.

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.08.03.01-IZ.00-08-K01/17