Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  pięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 309 113,87 zł.

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17