Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/17

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  jedenaście  wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 162 774,07 zł.

Tabela