Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 7 listopada 2017 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 6 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 11 971 796,77 PLN.

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

Tabela