Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 20 lutego 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 2 projektów w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.– Oś 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 6 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 33 384 283,69 PLN.

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.

Lista

KOP