Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny środowiskowej wniosku o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P05/17

Szanowni Państwo,

W dniu 23 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn „Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P05/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, która trwała od dnia
20 września 2017 r. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 26 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania powyższego projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 5 525 000,00  PLN.

 

Poniżej wniosek wybrany do dofinansowania, w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/17