Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wnisków w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 822 682,32 zł.