Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17.

Szanowni Państwo,

15 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W wyniku naboru (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 8 marca 2017 r.) do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie pn. Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 1.5.2 wynosi 233 646 420,00 PLN*.

Tabela

                                

*Wartość wkładu UE uzależniona jest od kursu euro, obowiązującego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Wartość wkładu UE nie może przekroczyć alokacji na dane poddziałanie wyrażonej w euro.