Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 314 309 113,87 zł.