Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiemdziesiąt cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 132 212 296,80 zł.