Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dwadzieścia dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 35 660 031,76 zł.