Przejdź do komentarzy

Informacja o wynikach naboru projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 6.2 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
Informacja dotycząca projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.