Przejdź do komentarzy

Informacja o wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02 -IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02 -IZ.00-08-K01/17 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 822 682,32 zł.

Tabela