Przejdź do komentarzy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekty które wpłynęły na ogłoszony konkurs nie otrzymały dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny zostanie przesłana do projektodawców pocztą tradycyjną