Przejdź do komentarzy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17, IZ RPO-L2020 przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.04.01-IZ.00-00-08-K02/17.

2. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.