Przejdź do komentarzy

Informacja o przyjęciu uchwały przez ZWL w sprawie Wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę Nr 175/2367/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.01.05.02-IZ.00-08-P01/17, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji 233 646 420,00 PLN dofinansowanie otrzymał projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 233 646 420,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu.

 

Lista projektów