Przejdź do komentarzy

Informacja o przedłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 do dnia 3 grudnia 2019 r.