Przejdź do komentarzy

Informacja o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Wnioskodawcy,

uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 19 sierpnia 2019 r.