Przejdź do komentarzy

Informacja o konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską

obrazekSzanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne w następujących obszarach tematycznych:

  1. Ocena wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników - do 6 stycznia
  2. Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego - do 19 grudnia
  3. Ocena wsparcia z EFS na kształcenie i szkolenie (TO10) - do 24 lutegoKonsultacje są prowadzone przy pomocy ankiet internetowych, których wyniki zostaną wykorzystane do oceny wsparcia z EFS w okresie 2014–2018. Badanie pomoże także Komisji w  wyciągnięciu wniosków na temat tego, jak wzmocnić to wsparcie w przyszłości. Badanie jest adresowane do szerokiego grona interesariuszy - osób fizycznych oraz różnorodnych podmiotów.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału badaniu. Zwracamy się także z prośbą o upowszechnienie informacji o nim do jak najszerszego grona odbiorców (osób fizycznych, beneficjentów projektów, organizacji pozarządowych etc.).

Pod poniższymi linkami znajdują się informacje o badaniach i odsyłacze do kwestionariuszy (Respond to the questionnaire) oraz instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób należy zarejestrować się i jak dalej postępować (ankietę można wypełnić również w języku polskim).

Ocena wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników - do 6 stycznia:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_en

Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego - do 19 grudnia:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_en


Ocena wsparcia z EFS na kształcenie i szkolenie (TO10) - do 24 lutego:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en