Przejdź do komentarzy

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

obrazek21 czerwca br. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Komitet Monitorujący powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą, a jego zadaniem jest monitorowanie wszystkich kwestii mających wpływ na realizację programu operacyjnego. W składzie KM RPO-L2020 obecni są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych. Przedstawiciele KE pełnią w komitecie funkcję doradczą.

Gościem spotkania był Pan Benoit Nadler, przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej UE). Głównym celem posiedzenia była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych zarówno w ramach EFRR jak i EFS, a także przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2016 rok. Przyjęto również zmiany w zapisach Regulaminu KM. Podczas spotkania, przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stan wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.