Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu do konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu do konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16. Zmiany polegają na skorygowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, która wystąpiła w numerze konkursu (tj. zamiast Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 został wpisany Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16) oraz wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 przypada na: sierpień 2017 r.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy Ogłoszenia oraz Regulaminu do ww. konkursu.

 

Załączniki:

1.Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.

2. Regulamin konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.

3. Wykaz zmian w Ogłoszeniu do konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.

4. Wykaz zmian w Regulaminie do konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.