Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z czerwca 2017 r.
do lipca 2017 r.

W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

2. Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16