Przejdź do komentarzy

Informacja o decyzji o dofinansowaniu 2 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 2 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 5 600 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 560 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 3 636 047,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 277 702,77 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17.

Lista rankingowa