Przejdź do komentarzy

Informacja dot. zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.
Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 26 sierpnia 2021 r. 1 projekt uzyskał już pozytywny wynik oceny środowiskowej o wartości dofinansowania 9 000 000,00 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostał 1 projekt.

W związku z powyższym 31 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 1 projektu do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu, czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

 

Załączniki:


Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej


Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania


Skład KOP