Przejdź do komentarzy

Informacja dot. naboru nr RPLB.08.04.01- IZ.00-08-P02/21

Szanowni Państwo,

w ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru RPLB.08.04.01- IZ.00-08-P02/21, złożono jeden wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł weryfikację wymogów formalnych i został przekazany do oceny formalnomerytorycznej. Całkowita wartość złożonego projektu to: 990.023,00 zł, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 891.020,70 zł, w tym EFS: 841.519,55 zł.