Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/19 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 20 887 804,44 zł.

Zobacz ogłoszenie