Przejdź do komentarzy

Informacja dot. konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K02/21, w ramach  Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 2 wnioski  o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych, jeden wniosek  uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, drugi wniosek został przekazany wnioskodawcy do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 549 999,06 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektów to: 1 317 499,06 PLN.