Przejdź do komentarzy

Informacja do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20,   wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonych projektów to: 5 693 046,65 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 4 839 088,45 PLN.