Przejdź do komentarzy

Informacja do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P01/20,   wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonych projektów to: 2 260 000,00 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 921 000,00 PLN.