Przejdź do komentarzy

Informacja decyzji o dofinansowaniu kolejnych 4 projektów (łącznie 29 projektów) w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo.

W dniu 22 marca 2017 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 4 projektów (łącznie 29 projektów) w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dotyczących Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 69 168 450,19 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 6 916 845,01  PLN).

W załączeniu lista z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.