Przejdź do komentarzy

Spotkania z gminami województwa lubuskiego, które planują realizować projekty partnerskie w ramach tzw. wymiaru terytorialnego.

obrazek Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 2021-2027) od grudnia ubiegłego roku prowadzi intensywne spotkania z gminami województwa lubuskiego, które planują realizować projekty partnerskie w ramach tzw. wymiaru terytorialnego.

15 marca br. odbyło się kolejne spotkanie na temat wymiaru terytorialnego. Tym razem spotkanie zostało poświęcono partnerstwu Gmin Razem dla wspólnego rozwoju (Trzciel, Pszczew,  Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła, Przytoczna).

Ze strony IZ w spotkaniach biorą udział dyrektorzy i pracownicy poszczególnych Departamentów UMWL, zajmujących się programowaniem i wydatkowaniem środków unijnych, natomiast ze strony jednostek samorządu terytorialnego w spotkaniach biorą udział przedstawiciele ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) oraz zawiązanych Partnerstw JST.

W grudniu 2022 r. zawiązała się grupa robocza ds. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W perspektywie na lata 2021-2027 w lubuskim będą funkcjonowały 4 ZIT, współpracę rozpoczęło także  9 Partnerstw JST.

Celem spotkań jest przede wszystkim przybliżenie gminom zasad wdrażania wymiaru terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 21-27. 

Podczas spotkań omawiany jest zakres wsparcia dedykowanego ZIT-om oraz partnerstwom, wysokość alokacji w podziale na poszczególne obszary wsparcia, w jakich ZIT oraz partnerstwa mogą ubiegać się o środki unijne. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące m.in. kwestii przygotowania strategii terytorialnych, wymogów, jakie należy spełnić, by dane przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków FEWL 2021-2027, wskaźników, jakie będą wymagane do spełnienia czy planów ogłaszania naborów etc.

Dotychczas odbyły się 3 spotkania grupy roboczej ds. ZIT oraz 7 spotkań indywidualnych z ZIT oraz Partnerstwami JST.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE