Przejdź do komentarzy

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa 2021-2027

obrazek22 marca odbyło się w Warszawie Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa 2021-2027. Głównymi tematami spotkania było podsumowanie procesu negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz stan realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce.

 

Podczas posiedzenia komitetu zostały zaprezentowane cele polityki spójności. Również Polska będzie koncentrować się na realizacji tych 6 celów:

  • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa – 12,95 mld euro
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – 21,89 mld euro
  • Lepiej połączona Europa – 15,74 mld euro
  • Bardziej społeczna Europa – 16,64 mld euro
  • Europa bliżej obywateli – 2,42 mld euro
  • Sprawiedliwa transformacja – 3,69 mld euro

NA spotkaniu przyjęty został Regulamin pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W tej perspektywie finansowej to gremium składa się z prawie 130 członków reprezentujących stronę rządową, samorządowa oraz partnerów spoza administracji. Lubuskie reprezentowane jest przez Sylwię Pędzińską, Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO oraz Marka Kamińskiego – Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych.   

W posiedzeniu inaugurującym prace Komitetu ds. Umowy Partnerstwa w roli obserwatora udział brały przedstawicielki Komisji Europejskiej  Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Muriel Guin, kierownik Działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Dyrektor Emma Toledano-Laredo z KE doceniła powołanie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który nie jest organem obowiązkowym w UE, jednak zapewnia realizację zasady partnerstwa. Zapewniła także o dalszym wsparciu Polski w procesie wdrażania polityki spójności.

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. KUP tworzy 129 członków reprezentujących stronę rządową, samorządową i partnerów społecznych, partnerów gospodarczych oraz partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie oraz 3 obserwatorów, w tym przedstawicieli KE.KUP koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty.