Przejdź do komentarzy

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

W celu poszerzenia wiedzy na temat nadużyć finansowych Instytucja Zrządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 prezentuje praktyczny przewodnik pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom”. W przewodniku przedstawione są cztery przykłady rzeczywistych przypadków konfliktu interesów oraz poruszone takie kwestie jak: procedury i narzędzia kontroli oświadczeń; definicja konfliktu interesów; wykaz sygnałów ostrzegawczych.

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez dział D.2 OLAF – Zapobieganie Nadużyciom