Przejdź do komentarzy

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 listopada 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok, w którym zaplanowano 3 konkursy na łączną kwotę 3 590 000,00 zł, tj. 1 konkurs z EFRR na kwotę 830 000,00 zł oraz 2 konkursy z EFS na kwotę 2 760 000,00 zł (w tym: 2 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę 1 210 000,00 zł).

Uaktualniane informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok