Przejdź do komentarzy

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok, w którym zaplanowano 22 konkursy na łączną kwotę 103 640 000,00 zł, tj. 9 konkursów z EFRR na kwotę 42 800 000,00zł oraz 13 konkursów z EFS na kwotę 60 840 000,00 zł.

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok