Przejdź do komentarzy

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok

Dokument

I zmiana HARMONOGRAMU na 2019 przyjętygo przez ZWL 13.11.18.pdf

pdf 329 KB

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 maja 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok.

Do Harmonogramu dodano przeprowadzenie naboru w październiku 2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, na kwotę 20 mln zł. Ostateczna wartość środków przeznaczona na niniejszy nabór będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.

Wobec powyższego, po dokonaniu zmiany w Harmonogramie na 2019 rok zaplanowano do ogłoszenia 33 konkursy na łączną kwotę 215 590 000,00 zł, tj. 18 konkursów z EFRR na kwotę 138 460 000,00 zł oraz 15 konkursów z EFS na kwotę 77 130 000,00 zł.

 

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.