Dokument

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO - Lubuskie 2020 na 2017 r.

pdf 265 KB

Szanowni Państwo,

           

Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp. 25 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmiany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok. Zmiana dotyczy przesunięcia z grudnia na listopad naboru dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ II –Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej).

            Konkurs zostanie ogłoszony w październiku br., z naborem wniosków od 2 do 10 listopada 2017 r. Ostateczna kwota alokacji będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.

            Potrzeba przyspieszenia naboru wynika z zaleceń zawartych w Planie naprawczym dla wdrażania instrumentu ZIT w woj. lubuskim dla IP ZIT MOF Gorzowa Wlkp.