Przejdź do komentarzy

Granty na informowanie o polityce spójności

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE. W puli 7 mln euro.

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań, takich jak:

  • produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych, multimedialnych lub audiowizualnych,
  • działania informacyjne w internecie i mediach społecznościowych;
  • wydarzenia medialne;
  • konferencje, seminaria, warsztaty.

Wnioskodawcami (beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne), które mają siedzibę jednym z państw członkowskich UE i które nie są organami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki spójności.

Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2024 r. o godz. 17.00.

Treść zaproszenia do składania wniosków.