Przejdź do komentarzy

Gorzów Wielkopolski najlepiej w Polsce wykorzystuje środki ZIT

Najnowsze zestawienie przeprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pokazuje, że Gorzów jest na pierwszym miejscu pod względem poziomu kontraktacji środków przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

ZIT Gorzów wśród ośrodków wojewódzkich osiągnął poziom 97,9% (stan na 31.01.2021 r.).

W perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Gorzów wraz z gminami otrzymał 220 mln zł

To umiejętne wykorzystanie środków wsparcia inwestycyjnego dobrze zapowiada wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie - przeznaczonych na inwestycje dla Gorzowa oraz całej struktury Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - rozszerzonego w ostatnich miesiącach o Strzelce, Skwierzynę, Witnicę i Kostrzyn.