Przejdź do komentarzy

Na co wydamy unijne euro? Też możesz o tym zadecydować!

obrazek
 
Rusza kolejny program unijnego wsparcia regionów. Sięgnąć po euro mogą przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne, placówki naukowo-badawcze. Wskazówką może być pięć priorytetów od rozwoju gospodarczego po ekologię...
 
Otwierając pierwsze z szeregu spotkań konsultacyjnych, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński przeprosił za towarzyszący cyklowi konsultacji poślizg. To efekt pandemii i po stronie instytucji zarządzających nie ma nawet cienia winy. Na tym etapie kilka miesięcy temu.
 
- Dziś chcemy przedstawić informacje dotyczące nowego okresu programowania nowych szans dla lubuskich przedsiębiorców - rozpoczął Marcin Jabłoński. - Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to nowa nazwa programu, który dotychczas znaliśmy jako Regionalny Plan Operacyjny. Brukseli chodzi o to, moim zdaniem słusznie, aby podkreślić, skąd pieniądze te płyną do regionów. Unia określiła pięć nowych celów tego programu, do których przypisane są konkretne kwoty i opierając się na nich, będziemy prowadzili konkretne postępowania i nabory.
 
obrazek
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd województwa, we współpracy z partnerami, rozpoczyna właśnie szeroki program konsultacji z władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Do udziału zaproszone są osoby i organizacje działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi. Współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.
 
Harmonogram konsultacji ma zapewnić możliwość w dyspucie jak najszerszemu gronu zainteresowanych. I tak 15 października takie konsultacje odbędą się w Gorzowie (godz. 10.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna), 18 października w Zielonej Górze (parlamentarzyści oraz radni - godz. 11.00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa). 20 października ponownie w Winnym Grodzie (wszyscy chętni, godz. 10.00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa), 21 października Gorzowie Gorzów Wlkp. (wszyscy chętni, godz. 10.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) oraz 27 października w Świebodzinie (wszyscy chętni, godz. 10.00, Świebodziński Dom Kultury). Co ważne... W ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu dostępnym chociażby tutaj...
 
FORMULARZ KONSULTACYJNY
 
 
obrazek