Fundusze Europejskie na otwarcie działalności na terenach wiejskich - 25.11.2021

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla osób, które chcą zdobyć pieniądze na założenie działalności gospodarczej w województwie lubuskim.

O webinarze
Podczas webinaru omówimy aktualne możliwości ubiegania się o wsparcie:
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Zielona Dolina Odry i Warty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
• dotacje dla osób młodych, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacje Rozwój 2014-2020;
• pożyczki na założenie działalności gospodarczej.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r. od 12:00 do 13:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-na-terenach-wiejskich-25-11-2021/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
• Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2021 r.
• Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 386.
• Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

Online

25.11.2021 - 25.11.2021