Przejdź do komentarzy

Fundusze Europejskie łączą Lubuszan

obrazek

 

W przypadającym 18 maja Dniu Mostowca warto wspomnieć, że dzięki Funduszom Europejskim w Polsce powstało szereg przepraw przez mniejsze oraz większe rzeki. Także w ramach RPO-Lubuskie 2020 sfinansowano tego typu projekty w naszym regionie.

Sztandarową inwestycją, o wartości blisko 74 mln zł unijnego dofinansowania, jest budowa mostu przez Odrę w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282. Ta jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w województwie lubuskim znacznie skróci dojazd do Wschowy i Sławy oraz wzmocni komunikacyjną integrację regionu.

Najważniejsze inwestycje w ramach projektu:

- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę o długości ok. 380 m;

- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę o długości ok. 23 m;

- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 o długości ok. 9 km;

- budowa/przebudowa dróg innych kategorii;

- budowa/przebudowa systemu odwodnienia;

- budowa dodatkowych jezdni;

- budowa infrastruktury rowerowej,

- budowa nowych przejazdów gospodarczych.