Przejdź do komentarzy

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Konsultacje potrwają do 9 lipca 2021 r.

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie między innymi poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym osobom w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Zostanie też stworzony nowy system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-czekamy-na-twoj-glos/