Przejdź do komentarzy

Fundusze Europejskie dla najmłodszych

obrazek

 

Jednym z obszarów wsparcia RPO-Lubuskie 2020 jest nauczanie przedszkolne. Dotyczy to zarówno tworzenia nowych miejsc w przedszkolach, dostosowanie już istniejących placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenia godzin ich pracy, a także podnoszenia kompetencji nauczycieli.

Interwencja Funduszy Europejskich służy niwelowaniu dysproporcji w dostępie do miejsc przedszkolnych pomiędzy lubuskimi wsiami a miastami. Tego typu projekty mają wymierne efekty edukacyjne dla najmłodszych, przyczyniając się jednocześnie do większej mobilności ich rodziców na rynku pracy.

W latach 2014-2020 w naszym regionie zrealizowane zostały 84 projekty, o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 42 mln zł. Dzięki tym środkom z różnych form wsparcia skorzystało ponad 8 tys. dzieci oraz ponad 600 nauczycieli.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeDlaPolski #FunduszeDlaLubuskiego #UEpomaga