Przejdź do komentarzy

Faza projektowa inicjatywy "Nowy Europejski Bauhaus"

obrazek

 

Komisja Europejska uruchomiła fazę projektową nowej inicjatywy UE pn. "Nowy Europejski Bauhaus". Jest to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, aby wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu (EU Green Deal). Inicjatywę mają cechować zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne, ma ona również przyśpieszyć transformację ekologiczną.

Celem uruchomionej dziś fazy projektowej jest zastosowanie procesu współtworzenia do stworzenia koncepcji poprzez wykorzystanie pomysłów, określenie najpilniejszych potrzeb i wyzwań oraz skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron np. inżynierów, architektów, projektantów, artystów, naukowców, innowatorów, przedsiębiorców, studentów, obywateli... 

Na dedykowanej europejskiemu nowemu Bauhausowi stronie internetowej można od dziś umieszczać swoje pomysły, dzielić się przykładami inspirujących osiągnięć w ramach nowego europejskiego Bauhausu, pomysłami na to, jaki nadać mu kształt i jak powinien ewoluować, oraz opowiadać o swoich obawach i wyzwaniach: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Jednym z elementów rozpoczętej dziś fazy projektowej będzie również pierwsza edycja konkursu o nagrodę nowego europejskiego Bauhausu, którą Komisja ma przeprowadzić wiosną.

Więcej informacji o inicjatywie znajdą Państwo na ww. stronie, a także w informacji prasowej Komisji Europejskiej: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en