Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/20

Szanowni Państwo,

prezentujemy wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/20.

Wezwanie