Przejdź do komentarzy

Ekologiczne Lubuskie? Działamy!

obrazek Walcząc z epidemią koronawirusa nie ustajemy w działaniach na pozostałych polach. W Gorzowie Wielkopolskim członek zarządu Marcin Jabłoński podpisał dziś (20 maja) kolejne umowy na termomodernizację budynków oraz działania wspierające wymianę starych pieców. Zyska na tym środowisko naturalne oraz Lubuszanie, którzy będą oddychali czystszym powietrzem. Zyskają też placówki oświatowe, bo np. znacznie obniżą koszty związane z utrzymaniem obiektów.

- Pomimo trudnej sytuacji pamiętamy o wielu innych prolemach, które zobowiązowani jesteśmy próbować rozwiązywać. Wszystkie dzisiejsze projekty wiążą się z ochroną środowiska. To są projekty, w których nie ma precyzyjnych granic. Jeśli całe MG-6 nie będzie dbać o środowisko, to czystego powietrza nie będzie też w Gorzowie. Jeśli w Żarach nie będzie skutecznej walki z kopciuchami, to w Zielonej Górze miaszkańcy też nie będą mieli czystego powietrza - mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

Pieniądze na wsparcie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. To nie pierwsze tego typu środki na działania proekologiczne, bo podobne konkursy ogłaszane są od wielu lat. Wartość dofinansowania dziś podpisanych inwestycji wynosi blisko 15 mln zł.

- Staramy się, aby nasz region był jednym z liderów w zakresie ochrony środowiska. Powstała już w tym celu np. specjalnie powołana komisja ds. klimatu. Staramy się podejmować kwestie ekologiczne przy każdej okazji - tłumaczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Poniżej prezentujemy poszczególne projekty z podziałem na beneficjentów.

1. Gmina Żary

Dzięki wsparciu samorząd zrealizuje aż trzy projekty. Pierwszy z nich "Żary, zadbajmy o czyste powietrze!" warty jest łącznie ponad 2 mln zł. Pozwoli na wymianę systemu ogrzewania w 111 lokalach mieszkalnych należących do gminy. Obecnie pracują tam stare piece o niskiej klasie, które zostaną zastąpione ciepłem sieciowym.

Pozostałe dwie inwestycje dotyczą działań z zakresu termomodernizacji. Remontu doczeka się ratusz w Żarach (1,45 mln zł) oraz pływalnia Wodnik (2,39 mln zł). Dzięki działaniom zwiększy się efektywność energetyczna budynków, co przełożyć się ma na mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Redukcji ulegną również koszty ponoszone w związku z opłatami za ogrzewanie oraz oświetlenie.

2. Gmina Międzyrzecz

Międzyrzecz podobnie jak Żary postanowił uporać się z problemem zanieczyszczeń powietrza. W ramach działania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych… " (2 mln zł) chce zmniejszyć emisję CO2, wymieniając systemy grzewcze w 102 lokalach. To jeden ze sposobów samorządu na powstrzymanie degradacji ekosystemu. Inicjatywa ma służyć również poprawie jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Międzyrzecza.

3. Miasto Gorzów Wielkopolski

Kopciuchy nie należą do pożądanego elementu krajobrazu w Gorzowie Wlkp. Miasto sukcesywnie podejmuje działania, zmierzające do pozbycia się nieekologicznych źródeł ciepła. Pomogą w tym pieniądze unijne, które wsparły program „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta…”. Tak samo jak w Międzyrzeczu oraz Żarach samorząd wymieni systemy ogrzewania w ok. 100 gospodartwach domowych w obszarze objętym „Gminnym Programem Rewitalizacji Gorzów 2025 +” i obszarze podwyższonego stężenia pyłów zawieszonych PM10 i benzo(a)pirenu. Likwidacji ulegną 194 piece kaflowe i 2 kotły węglowe. W zamian zamontowane zostaną nowoczesne, niskoemisyjne dwufunkcyjne kotły gazowe.

4. Powiat Żarski

Starostwo Powiatowe w Żarach za ponad 1,6 mln zł zmodernizuje Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach. Docieplone zostaną dach oraz ściany. W placówce pojawią się nowe drzwi i okna. Oczywiście remontu doczekają się równieżinstalacje wodno-grzewcze. W połączeniu z wymianą oświetlenia na systemy LED stworzy to bardziej ekologiczny budynek, który wytwarza znacznie mniej szkodliwych substancji do atmosfery.

5. Związek Celowy Gmin MG-6

Blisko 4,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych pomoże zrealizować projekt Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o łącznej wartości 7,4 mln zł. Związek Celowy Gmin MG-6 chce zaprojektować, zbudować i wyposażyć 7 PSZOK po jednym dla gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok oraz dwóch dla Miasta Gorzów Wlkp.  Elementami uzupełniającymi będzie budowa pojemników podziemnych i półpodziemnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami.

6. Celowy Związek Gmin CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie postawił na bardzo innowacyjne działania. Za prawie 5 mln zł (2,47 mln zł dofinansowania) zmodernizuje linię sortowniczą Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz rozbuduje PSZOK w Krzeszycach. Dzięki wsparciu unijnemu zakupione zostaną m.in. mobilne rozdrabniacze, perforator, czy też rozrywka do worków.

#FunuduszeUE #Funduszedlalubuskiego #FunduszeDlaPolski