Przejdź do komentarzy

Dzień Europy – święto wszystkich Lubuszan

obrazek

 

9 maja w państwach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy. Mimo 16 lat jakie upłynęły od przyjęcia Polski do Wspólnoty Europejskiej, nadal jesteśmy jednym z największych beneficjentów Funduszy Europejskich, a projekty unijne są obecne niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Widać to bardzo dobrze również w województwie lubuskim, które dzięki ciężkiej pracy jej mieszkańców oraz mądremu wykorzystywaniu wsparcia unijnego, buduje swoją pozycję na arenie regionalnej oraz ogólnopolskiej. Warto tylko wspomnieć, że w obecnej perspektywie finansowania UE na lata 2014-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w naszym regionie zrealizowano lub nadal jest realizowanych blisko 1000 projektów o wartości unijnego dofinansowania ponad 3 miliardów złotych. Są to tysiące działań widocznych już dziś oraz inicjatywy, które będą procentować dopiero za kilka, a nawet kilkanaście lat.

 

Na co do tej pory zostały przeznaczone środki w ramach RPO-Lubuskie 2020?

  • 614 mln na badania i innowacje w lubuskiej gospodarce (191 projektów)
  • 527 mln na infrastrukturę transportową (39 projektów)
  • 391 mln na infrastrukturę zdrowotną, społeczną oraz edukacyjną (79 projektów)
  • 370 mln na gospodarkę niskoemisyjną (98 projektów)
  • 291 mln na projekty edukacyjne (169 projektów)
  • 232 mln zł na wsparcie regionalnego rynku pracy (163 projekty)
  • 227 mln na politykę społeczną (136 projektów)
  • 220 mln zł na ochronę środowiska oraz wsparcie kultury (63 projekty)
  • 160 mln na rozwój społeczeństwa informacyjnego (37 projektów)

 

EFEKTY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW