Przejdź do komentarzy

Dziedzictwo w rewitalizacji

W dniach 13, 16, 17, 20 i 27 września br. odbyły się szkolenia on-line dla lubuskich i wielkopolskich gmin, dotyczące zarządzania dziedzictwem lokalnym oraz ujmowania dziedzictwa w działaniach rewitalizacyjnych. Zostały one zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Obok urzędników gminnych, odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne, w szkoleniach brali udział również przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców oraz aktywistów z obszaru województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów
z różnych dziedzin szkolenia obejmowały szeroko pojęty temat dziedzictwa materialnego i niematerialnego w kontekście możliwości jego wykorzystania w rozwoju gminy, aktywizowaniu mieszkańców czy wspieraniu przedsiębiorczości. Szczególny nacisk położono na wskazanie dużego potencjału lokalnego dziedzictwa (zabytków, ale również obyczajów, tradycji), który może służyć wspieraniu działań rewitalizacyjnych na każdym etapie ich realizacji.

Przypominamy, że Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. 

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie NID: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4482